Webes tartalom megjelenítése A Könyvtárról

A Gép- és Terméktervezési Intézet Könyvtára a gépelemek, a gépészeti tervezés, a tribológia, és az akusztika tudományterületek szakkönyvtára

A könyvtár a Gép- és Terméktervezési Intézet oktatóinak, valamint az Intézet hallgatóinak könyvtára. Tartalmazza egyrészt a tematikákban megadott kötelező és ajánlott irodalom könyveit és folyóiratait, másrészt azokat a szakmai anyagokat, amelyek feltétlenül szükségesek az oktatáshoz és tanuláshoz. A könyvtár anyaga megfelelő hátteret biztosít a szemináriumi dolgozatok, az évfolyamdolgozatok, a szakdolgozatok és a TDK munkák elkészítéséhez.

A Könyvtár gyűjtőköre:

A könyvtár alapvetően a különböző fogaskerekek, fogaskerékhajtások geometriai, szilárdsági, gyártási jellemzőivel kapcsolatos szakmai irodalmat gyűjti. Ezen túlmenően a különféle hajtások irodalma is megtalálható, valamint tribológiával, akusztikával, gépészeti tervezéssel, tervezésmódszertannal, különféle gépelemekkel, úgymint tengelykapcsolókkal, csapágyakkal, rugókkal, stb. kapcsolatos irodalmak állnak rendelkezésre. Nem csupán a konkrét irodalom, de bibliográfiai gyűjtemények is vannak a könyvtár birtokában. A folyóirat gyűjtemény az 1800-as évek közepéig nyúlik vissza.

Az állomány:

A könyvtár rendszerezve tárolja a intézetnél született TDK dolgozatokat, és a Technikatörténet című tantárgy keretén belül elkészült házi dolgozatokat. A diplomamunkákat egy külön ezek tárolására kialakított helységben őrzi az intézet.

Főbb használati szabályok:

A könyvtárból az Intézet oktatói kölcsönözhetnek.