Tartalom megjelenítő

Barcsi Antal: Gyermekvédelmi útmutató
E kiadvány célja, hogy a nevelési-oktatási intézményekben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott felelősök, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelemmel más területeken felelős munkakörben foglalkozó és a téma iránt érdeklődő szakemberek, valamint azok, akik munkájuk során fontosnak tartják a gyermekek védelmét és támogatását:
Teljes cikk >>


• áttekintést kapjanak a gyermek- és ifjúságvédelem egyes átfogóbb kérdéseiről, fontosabb elemeiről;
• hasznos ismeretekhez jussanak a nevelési-oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi tevékenységének ellátásához;
• ismerjék a gyermekeinket veszélyeztető, elsősorban a kábítószerezéssel kapcsolatos folyamatokat, a megelőzést szolgáló kezdeményezéseket, egyes hatékony módszereket;
• néhány részletében lássák és érezzék át azt, hogy milyen sokféle, mennyiségében és minőségében is jelentős tudásanyag és információ szükséges ahhoz, hogy a gyermekvédelmi munka konkrét eredményekkel is biztatni tudó interperszonális folyamataira, intim szakmai szakaszaira sor kerülhessen;
• lássák a szakmai és a szakmaközi együttműködés fontosságát, tudatosan keressék a már meg lévő, és építsék ki a kívánatos kapcsolatokat a különféle intézmények együttműködésben érdekelt szakemberei között;
• könnyebben tájékozódjanak a különféle szakmai területeken a közrebocsátott ismeretrendszer és az ajánlott irodalom segítségével.


Keresés a honlapon