Tartalom megjelenítő

2011. szeptemberétől az újonnan megjelenő és az utánnyomott jegyzetek,  tankönyvek árusítását az egyetemi könyvtár végzi.

Az árusítás helye:  Könyvtár, Levéltár, Múzeum  - 1. emelet 103. szoba

Tel: (46) 565-111/16-59 mellék

Webáruház: http://kiado.uni-miskolc.hu/

Nyitva tartás:
hétfő – csütörtök: 8 – 16h
péntek - szombat: 8 – 13h 

 A megvásárolható jegyzetek listája (60):

Sorszám Szerző Cím Fogyasztói ár
  Geiger János Ábrázoló geometria (2011) 815
  Geiger János Ábrázoló geometria Feladatlapok (2011) 603
  Csák Csilla (szerk.) Agrárjog (2010)  3402
  Bíró - Lenkovics Általános tanok (2010) 1103
  Lőrincz József- Nagy Anita Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak (2012) 525
  Heinerné Barzó Tímea Családi jog  (2004) 1953
  Barzó Tímea Családi jog alapjai (2004) 1470
  Heinerné Barzó Tímea Családi jog példatár és jogesetgyűjtemény (2010) 1544
  Juhász László Csődjog (2012) 2940
  Ajtonyi István Digitális rendszerek (2011) 1645
  Tóthné Révész Anna Dologi és öröklési jogi példatár (2002) 1418
  Sáry Pál Előadások a római büntetőjog köréből (2011) 824
   Buday-Malik Adrienn [et al.] Energiagazdálkodás és fenntarthatóság  (2012) 1259
  Fazekas Judit Az európai integráció története. Az európai unió intézmény- és jogrendszere (2010) 1470
  Ujváriné Antal Edit Felelősségtan (2002) 1344
  Fridrik László Forgácsolás I.  (2011) 1607
  Fridrik László Forgácsolás I. Példatár  (2011) 696
  Dudás Illés Gépgyártás technológia I  (2011) 3598
  Dudás Illés Gépgyártás technológia II.  (2011) 3649
  Dudás Illés Gépgyártás-technológia III.  (2011) 4233
  Dudás Illés Gépgyártás-technológia IV.  (2010) 3638
  Bozsik Sándor [et al.] Haladó vállalati pénzügyek (2012) 856
  Wopera Zsuzsa –Nagy Adrienn Az igazságszolgáltatás szervezete és ügyviteli szabályai  (2010) 2468
  Gondosné Pusztahelyi Réka Ingatlan-nyilvántartási jog  (2009) 903
  Pál Tibor Innovatív számviteli rendszerek  (2011) 835
    Jogi doktrina munkafüzet  (2012) 562
  Gecsené-Kenderes-Tománé Jogi ismeretek II. (2011) 2415
  Kuttor Dániel Kelet-Közép-Európa változó gazdasági térszerkezetének modellezése (2012) 939
  Barta Judit [et al.] Kereskedelmi szerződések  (2009) 2363
    Kínai nyelvkönyv magyaroknak I/1 (2011) 2800
  Csák Csilla Környezetjog I.  (2008) 1481
  Nagy-Olajos [et al.] Környezetjog II.  (2010) 1801
  Bíró György Kötelmi jog  (2010) 2730
  Nagy Gábor A középkori Svéd Királyság története (2012) 1431
  Kalas Tibor [et al.] Közigazgatási hatósági eljárás  (2011) 1220
  Kalas Tibor - Torma András Közigazgatás-szervezés és vezetés (2011) 1189
  Torma András - Czékman Zsolt Közigazgatás-technológia   (2012) 733
  Imregh-Nagy Közjegyzői és ügyvédi jog  (2004) 1313
  Harsányi Gyöngyi Magyar értékpapírjog alapjai (2010) 1502
  Miskolczi Bodnár Péter A magyar versenyjog anyagi jogi szabályai (2011) 2100
  Szarka Zoltán – Raisz Péterné Matematika I.  (2011) 801
  Király Béla Mechanikai példatár I.  (2011) 2646
  Király Béla Mechanikai példatár I.  (2012) 2835
  Király Béla Mechanikai példatár II.  (2011) 2205
  Király Béla Mechanikai példatár II.  (2012) 2394
  Kertész Tibor Mediáció a gyakorlatban (2010) 1764
  Pál Tibor Mérlegtételek elszámolásai  (2011) 756
  Lehotay Veronika A modern állam és jog történeti alapjai (2011) 371
  Wopera Zsuzsa (szerk.) Polgári eljárásjog  (2010) 1365
  Cserba Imregh-Nagy Polgári határozatok szerkesztése és polgári bírósági ügyvitel  (2009) 1313
  Pusztahelyi Réka (szerk.) Polgári jogi alapok (2011) 2940
    Szakigazgatás I. (oktatási segédlet) (2012) 483
    Szakigazgatás II. (oktatási segédlet) (2011) 217
  Csécsy György Szellemi alkotások joga (2007) 1838
  Besenyei-Bíró Személyek joga (2010) 1260
  Kunos István Személyiségfejlesztés  (2011) 803
  Bíró György Szerződési alaptípusok (2011) 1722
  Farkas Zoltán Társadalomelmélet III.  (2011) 1995
  Harsányi - Miskolczi - Ujváriné Társasági jog (2009) 2205
  Illés Mária [et al.] Vállalati erőforrás-gazdálkodás példatár 533

 


Keresés a honlapon