Elektronikus szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Miskolc és Borsod különböző funkciójú könyvtáraiban az életen át tartó tanulás minden formájának és szintjének támogatására & országos cikkarchívum létrehozása
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0071
Webes tartalom megjelenítése Projekt leírása
Kedvezményezett: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc, Egyetemváros)
Projektvezető: Burmeister Erzsébet könyvtári főigazgató

Projekt összköltsége (konzorcium): 82 000 000 Ft
Projekt összköltsége (Miskolci Egyetem): 49 400 000 Ft
Támogatás összege (konzorcium): 82 000 000 Ft
Támogatás összege (Miskolci Egyetem): 49 400 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2009. július 1.
Projekt vége: 2010. június 30.
Támogatási szerződés: 2009. október 6.

 

 

Rövid összefoglalás a projektről:

A TIOP 1.2.3 soha nem látott lehetőséget kínál Magyarországon a könyvtárak együttműködésére. Ezt Borsod megye földrajzilag közel fekvő városai: Miskolc, Tiszaújváros, Sajószentpéter és Alsózsolca is felismerték, és konzorciumot alapítottak a régió legnagyobb felsőoktatási és szakkönyvtára, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével.

A konzorcium fő célkitűzései: a tagok saját könyvtáruk elektronikus infrastruktúráját bővítik, együttműködnek a vonzáskörzetükben lakó egyetemi hallgatók, közép- és alapfokú oktatásban részt vevő diákok és nem utolsósorban a felnőtt lakosság jobb információval való ellátása érdekében, ami leginkább a szolgáltatások koordinálását, a katalógusok közös felületről való könnyebb használhatóságának megteremtését, adatbázisaink közös szerverről történő szolgáltatását jelenti.

Az egyetemi könyvtár ezen felül országos cikkarchívum létrehozásához a Pannon Egyetemmel együttműködésben beszerzi a szükséges hardver- és szoftvereszközöket.

 

Részletes bemutatás:

C1.1 Kötelező tevékenységek
a) IKT-infrastruktúra fejlesztése

1. Munkaállomások és a működtetésükhöz szükséges operációs rendszer minőségi fejlesztése a könyvtár munkatársai részére, az integrált könyvtári rendszer működtetéséhez, az adatbázisok fejlesztéséhez, építéséhez.

2. 2 webszerver, 1 alkalmazásszerver, 1 adatbázisszerver vásárlása a könyvtár meglevő adatbázisai és új alkalmazásai (integrált rendszer, portál, cikkarchívum) számára.

3. 2,5 TB kapacitású tárolószerver és ugyanilyen backup szerver beszerzése:
– Cikkarchívum digitális objektumainak elhelyezéséhez: a TÁMOP 2.3.4 keretében 24 órás szolgáltatásként létrehozásra kerülő cikkarchívum digitális objektumainak tárolásához.
– E-könyvek szolgáltatásához: e-könyvek számának növelése, a tárolószerveren e-könyvek tömegei helyezhetők el. Az egyetem két kara 2008-ban az Elsevier kiadótól elektronikus könyvcsomagokat vett egyszeri vásárlással. Ezek és a továbbiakban megvételre kerülő e-könyvek szolgáltatása nagy kapacitású tárolószerverrel lehetséges.

4. Szünetmentes áramforrás vásárlása: a 4 új szerver és 2 tárolószerver folyamatos működtetése csak szünetmentes áramforrásokkal biztosítható.

5. Használói számítógéppark növelése az elektronikus információkhoz való hozzáférés javítása érdekében. Az olvasók számára biztosított PC-állomány magasabb minőségi szintre emelése: a jelenlegi 39 olvasói számítógép mellé további 40 beszerzése.

b) Fogyatékkal élők számára speciális eszközök (Képernyőolvasó szoftver) megvásárlása:
A látássérültek, akiknek nincs látásmaradványuk, csak képernyőolvasó segítségével tudják használni a számítógépet, ezzel lehetővé válik számukra, hogy a publikus weben túl hozzáférjenek azokhoz az előfizetéses online adatbázisokhoz, elektronikus folyóiratokhoz, melyeket csak az egyetemi gépekről lehet elérni.

c) Nyilvánosság támogatása:
III. számú kommunikációs csomag megvalósítása, D típusú emlékeztető tábla kihelyezése.

C1.2 Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek

1. Könyvtári szoftverek:
– A jelenleg használt Horizon (amerikai) integrált rendszer éves követési és ügyfélszolgálati díja igen magas (2 millió Ft felett), nincs magyar ügyfélszolgálat. Új, olcsóbb magyar készítésű és ügyfélszolgálatú IKR beszerzése.

– A konzorcium tagjai katalógusainak közös felületen való lekérdezését lehetővé tevő, többféle szabványt és eljárást (Z39.50, SQL, OAI-PMH, DC, XML) ismerő szoftver beszerzése. A konzorciumba tömörülő könyvtárak különböző integrált rendszereket használnak (Horizon, HunTéka, Aleph, Sirén), de ezek nagy része tudja kezelni a fenti szabványok legalább egyikét; amelyik nem, ott vállalják új IKR beszerzését.

– Portálszoftver beszerzése – a konzorcium tagjai szolgáltatásainak közös webfelületen való összefogása – otthonról való hozzáférés javítása. A könyvtárak többsége rendelkezik saját webfelülettel, de ezek karbantartása és fejlesztése a kis könyvtáraknak gondot jelent. Ezek egy felületre integrálása költséghatékony megoldást jelent. Ilyen jellegű közös szolgáltatás a régió könyvtáraiban eddig nem létezett.

– Képernyőnagyító szoftver vásárlása, amely a látásmaradvánnyal rendelkező felhasználókat segíti, hogy a képernyőn megjelenő információkat olvashassák.

– Karakterfelismerő OCR szoftver és egy szkenner beszerzése.
A látássérülteknek tanulmányaik során nemcsak elektronikus formában rendelkezésre álló tananyaggal találkoznak, hanem még a csak nyomtatott formában létező kötelező irodalom (könyvrészletek, folyóiratcikkek, tanulmányok) is jelentős. Ezeket akkor tudják felolvastatni a számítógéppel, ha azt szkennelés után egy OCR szoftver szöveggé alakítja.

2. Épületen belüli korszerűsítés: olvasói PC-kabinet, ill. csoportos oktatáshoz alkalmas tér leválasztása az olvasóteremben, a villamos hálózat kiépítésével és világítás-korszerűsítéssel.

 

Célcsoport:

A pályázat eredményeként emelkedik a könyvtár összetett funkciójából adódó többféle célcsoport kiszolgálásának színvonala.

Intézményünk legnagyobb számú látogatói az egyetemi polgárok, akik a napi találkozások során rendszeresen megfogalmazzák fejlesztési igényeiket. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a Miskolci Egyetem 14 000 fős hallgatóságának és a mintegy 1600 fős oktatói, kutatói és dolgozói gárdájának számítógépes ellátottságát növeljük. A projekt támogatásával beszerzett új PC-k leválasztható térben történő elhelyezésével jelentősen javulhatnak a felnőttképzés és a könyvtári oktatás feltételei is.

A Miskolci Egyetem eredményeinek szélesebb körű közzétételét támogatja az oktatóink publikációt összegyűjtő publikációs adatbázis és az egyetem digitális vagyonát feltáró institutional repository hatékonyabb fejlesztése és építése.

Intézményünk szakkönyvtár jellegéből adódik, hogy feladatunk az ország teljes bányász és kohász közösségének szakirodalmi ellátása. A friss magyar nyelvű anyag megtalálható katalógusunkban, de a régebbi, történeti értékű munkák csak a teljes egyetemi dokumentumállomány retrospektív konverziójának befejezésével válhatnak távolról is kutathatóvá.

A MATARKA fejlesztése során kiderült, hogy a weben elérhető, elsősorban magyar nyelvű anyagok, cikkek rendszerezett, egységes elérése nem megoldott, így az új cikkarchívum a teljes magyar lakosság információellátását javítja.

A konzorcium könyvtárai számára fontos, hogy a fogyatékkal élők számára is biztosítsák a sikeres tanulás feltételeit. E projekt megvalósulásával minden tagnál javul a látássérültek ellátása. Az Egyetemi Könyvtár a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete ajánlását kérte a kialakítandó látássérült munkaállomás felszereltségének összeállításához, hogy egy új célcsoport számára válhassanak elérhetővé szolgáltatásaink.

 

Várható eredmények:

A retrospektív állomány feltárásának befejezéséhez új, gyorsabb szerver beszerzése és az integrált rendszer (IKR) kevésbé költséges fenntartása új, hazai IKR vásárlása révén. Jobb minőségű munkaállomásokon az adatbázisok építése és fejlesztése. E célok megvalósulása esetén a könyvtár működtetése költséghatékonyabb lesz, a retrospektív katalóguskonverzió 2013 végére befejeződik, a távolról elérhető anyagok nagyobb ütemben bővülnek.

Az oktatást, tanulást támogató tartalmakhoz történő hozzáférés kiterjesztése érdekében új országos könyvtári szolgáltatás létrehozása és közvetítése: a Pannon Egyetem könyvtárával együttműködve időszaki kiadványok részdokumentumait tartalmazó magyar elektronikus cikkarchívum kialakítása, mely egyrészt magába integrálja az egymáshoz lazán kapcsolódó magyar cikkadatbázisok már meglevő digitális objektumait, másrészt az újonnan létrejövő digitális objektumokat gyűjti össze. Ezzel a projekttel a jelenlegi szétszórt cikkszolgáltatások fokozatos egyesítése, a digitális objektumok nagy tömegű archiválása és szolgáltatása valósulhat meg. E szolgáltatás hardveralapjainak megteremtése nagy kapacitású tárolószerver beszerzését kívánja meg, melyen az oktatásban egyre inkább teret nyerő e-learning tananyag, az e-könyvek tömegei is elhelyezhetők.

Ahhoz, hogy a könyvtár képzést támogató forrásközponttá váljon, duplájára szükséges növelni a felhasználói internet-hozzáférést, amelynek révén az elektronikus információkhoz való hozzájutás jelentős mértékben javul, bővítve a hallgatók és egyéb felhasználók számára tartott oktatás-képzés lehetőségeit.

A látássérültek esélyegyenlősége speciális online munkaállomás kialakításával nő.

Az egyetemi könyvtár új szerverei és a megvásárolni kívánt szoftverek segítségével biztosítja a konzorciumi tagok adatbázisainak működtetését és katalógusainak közös portálon keresztül történő lekérdezését, amely költséghatékony, felhasználóbarát megoldás a különböző integrált rendszerű könyvtárak állományának elérésére.

 

Webes tartalom megjelenítése Konzorciumi tagok adatai

3515 Miskolc, Egyetemváros

3530 Miskolc, Mindszent tér 2.

3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7.

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 

Webes tartalom megjelenítése Kapcsolat

Projektvezető:

Burmeister Erzsébet könyvtári főigazgató
E-mail: erzsi@uni-miskolc.hu