Webes tartalom megjelenítése A Könyvtárról

Könyvtárunk a Miskolci Egyetem könyvtári hálózatának tagja.
A könyvtár jogelődje az 1952-ben alapított NME Ipargazdaságtani Tanszék könyvtára volt.
A könyvtárunk elsőrendű feladata: oktatóinknak, kutatóinknak, hallgatóinknak ellátása szakirodalommal.
Feladatunknak tekintjük továbbá, a hallgatók támogatását a korszerű információhordozók és a szakirodalom-kutatás használatának elsajátításában.
Állományunk elérhető az Egyetem Könyvtári Katalógusában, melyet feltárunk még Compendium könyvtárprogrammal.

Gyűjtőkörünk

A Vezetéstudományi Intézet könyvtárának gyűjtőköre az oktatott tudományág:

Közgazdaságtudomány, azon belül vezetéstudomány, szervezéstan, stratégiai menedzsment, folyamatmenedzsment, minőségmenedzsment, projektmenedzsment, termelésmenedzsment, szolgáltatás-menedzsment, innováció-menedzsment, ergonómia 

Állományi adatok

Könyv: 6847 db (2007 december 31-i állapotnak megfelelően)
Diplomaterv, szakdolgozat, doktori értekezés: 3105 db Tudományos diákköri dolgozat: 50
Oktatófilm: 50 db
Tanszéki oktatók által publikált dokumentumok gyűjteménye: 1140 db
Folyóirat: 106 kötet, 322404,- Ft értékben

A kölcsönzés rendje:

A könyvtárból legfeljebb 5 könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési idő egy hónap.

Helyben megtekinthetők a

  • folyóiratok,
  • diplomatervek (kivéve a "bizalmas" kezelésűeket),
  • az Intézetben készült PhD értekezések, (melyek elektronikus változata megtalálható a MEPDA adatbázisban)

Az Intézetben készült szakdolgozatok elektronikus változata elérhető a MIDRA adatbázisban.

Oktatófilmjeinket csak az intézet oktatói használhatják.

Fénymásolás

Az intézeti könyvtár fénymásolást nem vállal, de az egyetemen található fénymásolókig a dokumentumok elvihetők, kivéve a diplomatervek, melyekről másolat nem készíthető. A fénymásolatok nem sérthetik a szerzői jogokat, ezért a könyvtárhasználó felel.