Webes tartalom megjelenítése A Könyvtárról

A Könyvtár jellege: nem nyilvános felsőoktatási (intézeti) szakkönyvtár

A Könyvtár feladatai:
 • a Bartók Béla Zeneművészeti Intézeten folyó zenei képzés valamint a koncertek szakirodalmi-információs eszközökkel való elősegítése
 • a gyűjtőkörének megfelelő szakirodalom, kották, hangfelvételek beszerzése, feltárása
 • a könyvtári állomány biztosítása (helyben olvasáshoz, kölcsönzéshez)
 • a BBZI történetére vonatkozó dokumentumok gyűjtése
A könyvtár könyv- és kotta állományát kölcsönözhetik:
 1. Ingyenesen az intézet tanárai és hallgatói.
 2. Intézményi szinten, könyvtárközi kölcsönzéssel egyéb felsőoktatási könyvtárak.
 3. Hivatalos megkereséssel társintézmények, zenekarok és egyéb intézmények.
 4. Minden más esetben az intézet igazgatójának engedélye szükséges.
Kölcsönzés módja:
 • Beiratkozáskor a jogosultság igazolása, majd olvasójegy kitöltése és saját kezű aláírása.
 • A dokumentum kölcsönzése kölcsönző kártya aláírásával történik. /a kártya tartalmazza a dokumentum leltári számát, szerzőt, címet, a lejárat dátumát/
 • A kölcsönzés maximális darabszáma és időtartama dokumentumtípusonként:

  könyv 5 db 2 hét
  kotta 5 db 2 hét
  CD-lemez 3 db 1 hét (esti tagozaton 2 hét)

A dokumentumok kétszer 1-1 hétre hosszabbíthatóak.
A határidő túllépése esetén késedelmi díj fizetendő. Ennek összege:100 Ft / dokumentum / nap
A tartozás összege a Neptun rendszerben látható.

A kézikönyvtár és a szakdolgozatok kizárólag helyben használhatóak.

Szolgáltatások:
 • a könyvtári dokumentumok helyben használata
 • kölcsönzés
 • előjegyzés a kölcsönzés alatt álló művekre
 • a könyvtár állományában nem található művek könyvtárközi kölcsönzés útján történő beszerzése
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól (on-line katalógus használata a könyvtáros segítségével)
 • szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás (pl. TDK-dolgozathoz, szakdolgozathoz)
Főbb használati szabályok:

A magukkal hozott és a könyvtárban használni kívánt kiadványokat csak a könyvtárosnál történt bemutatás után vihetik be és a könyvtárból való távozáskor kötelesek megmutatni azokat.

Tilos a könyvtárban ételt, italt fogyasztani!

Mobiltelefon a látogatók zavarása nélkül használható.

Szabályzatok: